VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY /GEOCACHING/

 
Čas celého programu trvá cca 6 – 8 hod.
 
Popis programu:
V okolí zvolené lokality budou rozmístěna stanoviště na GEOCACHING, která budou mít za úkol jednotlivá družstva hledat dle časového plánu. Všichni dostanou časový harmonogram, GPS přístroj a mapu oblasti. S každým týmem odejde do terénu kouč z řad naší agentury. Ten bude mít za úkol nejen dávat pozor na dodržování časového harmonogramu při hledání stanovišť dle časového plánu, ale bude také zapisovat úspěšnost svého družstva při hledání a nalezení ukryté kešky + následný přesun dle plánu k dalšímu stanovišti. Každé místo označené na mapě souřadnicemi GPS bude ukrývat různě velkou schránku /keš/ s různě odstupňovanou hodnotou kešky v jednotkách /WATECH/. Obaly jednotlivých kešek budou různě velké a náročnost jejich nalezení tak bude odstupňována počtem získaných WATŮ. Do tabulky se bude zapisovat počet nalezených kešek a součet jednotlivých WATŮ. Dle počtu týmů (6-10) se stanoví i počet stanovišť  (8-12). Ve večerním finále se bude na plátno promítat tabulka všech týmů a jejich výsledků s průběžnými hodnotami. Do tabulky se aktuálně bude vepisovat i finálové kolo, ohodnocené dvojnásobným počtem Watů.
 
Finále:
Úkolem každého týmu do finálového večera bude sestrojení VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY z dodaného montážního kufru s potřebnými součástkami. Na sestrojení se bude podílet celý tým. Kufr bude obsahovat pro všechna družstva stejný materiál. A to jak stavebnici Merkur, tak i motor, vrtuli a další součástky potřebné k výrobě větrné elektrárny. V odpoledním bloku outdooru až do samotného finálového večera dostanou týmy prostor navštívit „montážní dílnu“, kde budou mít prostor k poradě, spolupráci a samotné výrobě svojí elektrárny. Zadání je – „Vyrobit elektrárnu s co největším výkonem“. Měření jednotlivých výkonů elektráren se provede na vyzvání moderátora ve večerním finále. Tam přistoupí týmy se svými výrobky a po zapnutí obřího ventilátoru bude změřen speciální technikou a vypočten výsledek výkonu jejich větrné elektrárny. Časový limit na prezentaci bude 5 minut. Výsledek se bude měřit ve Watech, které se dvojnásobně přičtou k jejich průběžnému skóre z celodenního outdooru. Vítězí tým s nejvyšším počtem získaných WATŮ. Večerní finále skýtá nejen prostor pro dovednost a spolupráci, ale také velkou možnost k prezentaci svého výrobku, popř. k zábavnému podání příběhu jednotlivých týmů.