POZOR !!! STÁTNÍ HRANICE 

 
Jedná se o jeden z neobyčejných teambuildingových outdoorových programů, který vás přenese do časů ne až tak dávno minulých, kdy byly státní hranice uzavřeny „železnou oponou“. Toto označení je odvozeno od pojmu z oblasti divadla, kde se železnou oponou myslí stěna mezi hledištěm a scénou. Jak symbolické. Šlo o nepropustnou hranici mezi dvěma světy - západním a východním blokem v době studené války, kdy svoboda a volné cestování bylo pouhou utopií a svět se dělil na země kapitalistické a socialistické. Území tehdejší Československé socialistické republiky bylo přísně střeženo jednotkami pohraniční stráže, státní hranice byly chráněny důmyslnými prostředky ochrany a také speciálně cvičenými psími smečkami, které zasahovaly proti všem osobám, pohybujícími se v zakázaném pásmu.
 

Stanoviště:
- Návštěva bývalé Pohraniční roty Šatov
- Prohlídka speciálního vojenského opevnění s největším pěchotním bunkrem a kompletní výzbrojí a výstrojí
- Střelba paintballovou zbraní do terče
- Soutěž ve „sborce a rozborce samopalu SA 58“
- Demonstrace zadržení narušitele Státní hranice psem
- Odvážní si mohou vyzkoušet ostrý nácvik zadržení
- Hod granátem, dýmovnicí na cíl
- Aktivity na procvičení techniky a zručnosti
- Bungee running
 
 

Toto i s mnoha dalšími historkami a příběhy z této oblasti se dozvíte díky velmi poutavému výkladu našich instruktorů.