Ing. Eva Behenská, MBA

Lektorka a školitelka pilates a zdravotního civčení

Eva je naší další specialistkou ve svém oboru, kterou velmi rádi využíváme již několik let na našich sportovních akcích a stejně jako u Karla máme z řad našich klientů jen ty nejlepší ohlasy. 

V rámci vašeho sportovního dne/teambuildingu/workshopu nabízíme 2-3 hodinový kurz o problematice pohybového aparátu, kde se dozvíte o svých chybných pohybových stereotypech na pracovišti, ergonomii zad, jak optimálně přizpůsobit pracoviště proti bolestem, druhy

 
svalových dysbalancí, nejčastější pohybové vady, jako jsou hyperlodróza, hyperkyfóza, skolióza, vývojová kineziologie, špatná pohybová zátěž), také si odnesete užitečné informace o základních funkcíc
h těla (anatomie pro sportovní i nesportovní tipy, základní aspekty bolestí zad, nejčastější chyby při sportovním výkonu, efektivní kompenzace špatných pohybových návyků, psychosomatika při pohybu a sportu). Vše je samozřejmě opět na domluvě a přáních klienta, aby kurz zapadl do druhu akce.
 
 

Eva vystudovala taneční konzervatoř a osm let externě spolupracovala s baletním souborem divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. V průběhu angažmá v divadle vystudovala Vysokou školu finanční a správní, kde následně dva roky přednášela pod katedrou práva a správní vědy. Po šestnácti letech namáhavé práce s tělem a z důvodu hrozící operace kyčelního kloubu, hledala vhodné kompenzační cvičení, aby oddálila veškerá rizika spojená s přetížením páteře a kloubů. Po různých pokusech o vhodnou pohybovou aktivitu ji oslovilo až cvičení pilates. Avšak pilates s propojením fyzioterapeutických poznatků a s důrazem na kompenzační modifikace cviků. Po čtyřech letech lektorování hromadných a individuálních lekcí získala pro svou akademii akreditaci MŠMT a školí v rámci rekvalifikačního kurzu vlastní instruktory. V současné době vede akademii, školí a přednáší, získala oprávnění vést státní zkoušku v rámci profesních kvalifikací, věnuje se digitálnímu marketingu a spravuje weby pro soukromé firmy.